Selecteer een pagina

Informatie

Programma 2024

Coming soon...

Datum & locatie

Dinsdag 20 augustus tot en met zondag 25 augustur 2024
Groenmarkt Gorinchem

Bereikbaarheid

Komt u met de auto naar het Zomerfeest? Parkeer dan, in verband met de te verwachte drukte, uw auto op een van de parkeerterreinen aan de rand van de binnenstad.

U vindt de parkeerplaatsen aan het Stadhuisplein, Nieuwe Wolpherensedijk (Mercon Steel) en Spijksedijk (Spijkse Poort).

Alle genoemde parkeerplaatsen bevinden zich op korte loopafstand (ca. 5 minuten) van de festivalterreinen in de Binnenstad (Groenmarkt, Varkenmarkt en Arkelstraat).

Volg de borden P welke verwijzen naar deze parkeerterreinen tijdens de Zomerfeesten.

Veerdienst
Komt u vanaf de overkant naar de Zomerfeesten? Riveer is graag uw bob! Vanuit Woudrichem, Sleeuwijk, Werkendam en Hardinxveld zijn er extra afvaarten van en naar Gorinchem.

Let op: tickets voor deze extra avondvaarten zijn niet aan boord te koop, maar moeten van tevoren worden gekocht via de gratis Riveer app of de website.

Bekijk de complete Zomerfeesten-dienstregeling op: https://www.riveer.nl/afvaarten-zomerfeest-gorinchem/

Verboden fietsen te parkeren
Tijdens de zomerfeesten mogen in de volgende straten geen fietsen geparkeerd worden in de Gasthuisstraat, Arkelstraat, Tinnegietersteeg, achter de Kerk en Kwekelstraat.

Fout geparkeerde fietsen
Gestalde fietsen in deze zone worden verwijderd! Verwijderde fietsen worden gestald in de fietsenstalling op de hoek Bagijnenwalstraat/Katerstraat (oude terrein postkantoor).

Gratis fietsenstallingen
U kunt uw fiets gratis stallen in een van de hiervoor ingerichte fietsenstallingen. Er zijn er 3:

op de hoek Bagijnenwalstraat/Katerstraat (oude terrein postkantoor)
op de hoek Burgstraat/Appeldijk/Havendijk
op de hoek Westwagenstraat/Smakheul.

Zaterdagmarkt
In verband met het Zomerfeest komt de  zaterdagmarkt van 19 augustus te vervallen.

Kijk voor alle verkeersmaatregelen tijdens het Zomerfeest op:
https://www.gorinchem.nl/veiligheid-en-verkeer-tijdens-de-zomerfeesten

 

Huisregels

VOOR DE VEILIGHEID VAN IEDEREEN DIE OP HET ZOMERFEEST TERREIN AANWEZIG IS, ZIJN REGELS VASTGESTELD

Voor de veiligheid van iedereen die op het Zomerfeest terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Wanneer je naar het Zomerfeest komt, door aanwezig te zijn op het terrein ga je akkoord met dit reglement.

1          Eigen risico
Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Zomerfeest Gorinchem is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

2          Vervoer
Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Fietsen en scooters zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Voor bezoekers die van ver komen wordt parkeergelegenheid gratis aangeboden op een loopafstand van maximaal 10 minuten van het festivalterrein.

3          Glaswerk
Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het festivalterrein. Deze maatregel geldt tijdens de Zomerfeesten vanaf 20.30 uur voor de gehele binnenstad van Gorinchem.

4          Alcohol
Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Het Zomerfeest wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd.

5          Drugs
Het bij je te hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan.

6          Lachgas
Het bij je hebben, verhandelen of gebruiken van lachgas is niet toegestaan.

7          Foto’s & opnames
Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.

Tijdens het Zomerfeest kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media.

Professionele fotografen dienen vooraf toestemming te vragen bij de organisatie via:
info@zomerfeest.nl

De Stichting Zomerfeest Gorinchem mag:

 • Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven
 • Remixen – afgeleide werken maken
 • Gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden

Onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding – De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk)
 • Gelijk delen – Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Met inachtneming van:

 1. Afstand name van rechten – De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
 2. Publiek domein – Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.
 3. Overige rechten – Onder geen beding worden volgende rechten door de licentieovereenkomst in het gedrang gebracht:
  • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
  • De morele rechten van de auteur
  • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.

Let op – Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

8          In beslag genomen goederen
Zaken die niet zijn toegestaan op het terrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze, samen met jou, overgedragen aan de politie.

9          Ongewenst gedrag & strafbare feiten
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het Zomerfeest terrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

10        Verkoop & promotie
Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het Zomerfeest terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen, schriftelijke, toestemming van Stichting Zomerfeest Gorinchem.

11        Wildplassen
Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor bekeuringen uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.