Selecteer een pagina

GORINCHEM –Stichting Zomerfeest Groenmarkt en Stichting Zomerfeesten Varkenmarkt hebben ieder besloten om te stoppen met de voorbereidingen voor de Zomerfeesten 2021. 

Stichting Zomerfeest Groenmarkt

De afgelopen zeven weken heeft het organisatieteam van Stichting Zomerfeest Gorinchem, de organisator van het zomerfeest op de Groenmarkt, de mogelijkheden onderzocht voor een feestweek in de laatste week van de zomervakantie. Geënthousiasmeerd door de versoepelingen en met de wens weer “ouderwets” bij elkaar te kunnen komen, leken de kansen gunstig. Ook met inachtneming van enkele coronamaatregelen. De organisatie stond startklaar om een feest aan te kondigen. Helaas is met de laatste persconferentie van vrijdag 9 juli jl. duidelijk geworden dat een evenement als de Zomerfeesten in elk geval tot half augustus niet mogelijk is. Met de huidige cijfers is het maar de vraag of per deze datum er weer opnieuw versoepelingen mogelijk zijn. De organisatie heeft hierdoor besloten te stoppen met de organisatie van een zomerfeest in 2021 op de Groenmarkt. De onzekerheden van het borgen van de veiligheid van bezoekers, het verkrijgen van een vergunning en het afdekken van de financiële risico’s zonder garantieregeling van de Nederlandse overheid blijken te groot. De organisatie is van mening dat zij geen eer kan doen aan haar missie: Een feestweek van ontmoetingen voor iedereen uit Gorinchem. De organisatie bedankt al haar vrijwilligers, sponsoren, partners en leveranciers en bovenal alle bezoekers voor de trouwe steunen gaat alvast aan de slag met de voorbereidingen voor de editie van 2022. 

Stichting Zomerfeesten Varkenmarkt

De organisatie van Stichting Zomerfeesten Varkenmarkt besloot ook vanwege de blijvende onzekerheden en de financiële risico’s zonder enige garantieregeling de voorbereidingen te stoppen. Ook de komst van de Delta-variant van het coronavirus speelde hierbij een rol. De organisatie gaat zich beraden op een editie in 2022. Voor nu bedankt de organisatie de vrijwilligers, sponsoren, partners en leveranciers voor de flexibele insteek. 

Gemeente Gorinchem meent dat de organisaties een moeilijk, maar wijs besluit hebben genomen. En danken de organisatoren voor hun inzet en enthousiasme om in de stad iets te willen organiseren voor iedereen.